Mouseplugstyping

Ogrodzenia boisk sportowych i stadionów  to ważny element ochrony samego obiektu jak również  bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie

orlik

Najczęściej spotykane systemy ogrodzeń boisk sportowych:  

 -  systemy siatkowe                    -  systemy panelowe                    -  piłkochwyty

Wykonujemy ogrodzenia obiektów sportowych w/g ustalonego systemu  oraz dostosowane do indywidualnych projektów dla danego obiektu sportowego, wyposażone w funkcje  spełniające oczekiwania klienta.


KONTAKT

ogrodzenia sportowe
tel. 71 723 43 69
tel. 535 232 454
tel. 798 898 693 

           biuro@mobilbau.pl

faks 71 723 13 46 www.mobilbau.pl

Teamwork

  

                                     Czas na sport !!!

    Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony
przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  podczas Expose 
w dniu 23 listopada 2007 roku zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju.
    Jednym z podstawowych zadań, jaki stawia przed sobą projekt jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statutu majątkowego czy pozycji społecznej oraz stworzenie atrakcyjnych form w celu zachęcenia jak największej liczby osób do aktywności sportowej. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.