Mouseplugstyping

Ogrodzenia boisk sportowych i stadionów  to ważny element ochrony samego obiektu jak również  bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie

orlik


Najczęściej spotykane systemy ogrodzeń boisk sportowych:  

-  systemy siatkowe  
-  systemy panelowe 
-  piłkochwyty

Wykonujemy ogrodzenia obiektów sportowych w/g ustalonego systemu  oraz dostosowane do indywidualnych projektów dla danego obiektu sportowego, wyposażone w funkcje  spełniające oczekiwania klienta.


KONTAKT

ogrodzenia sportowe
tel. 71 723 43 69
tel. 535 232 454
tel. 798 898 693
biuro@mobilbau.pl 

faks 71 723 13 46
www.mobilbau.pl


Teamwork

  

                              Czas na sport !!!

    Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony
przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w każdej gminie na terenie całego kraju.
    Jednym z podstawowych zadań jaki stawia przed sobą projekt jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statutu majątkowego czy pozycji społecznej oraz stworzenie atrakcyjnych form w celu zachęcenia jak największej liczby osób do aktywności sportowej. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.